Voorwaarden Dwingelderveldloop

Voorwaarden

Voorwaarden deelname AVD Cross en Dwingelderveldloop

· Deelnemen aan de AVD cross/Dwingelderveldloop in Dwingeloo is geheel voor eigen risico en voor eigen verantwoordelijkheid.

· Deelnemers gaan akkoord met het gebruik van hun beeltenis in druk, op foto, film, video e.d. voor promotionele doeleinden van de AVD cross/Dwingelderveldloop in Dwingeloo zonder daarvoor vergoeding te claimen.

· De organisatie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor persoonlijk gemaakte kosten wanneer het evenement door overmacht afgelast moet worden.

· Bij afgelasting door overmacht zal geen nieuwe datum worden vastgesteld.

· De starttijden van de verschillende categorieën kunnen wat van de geplande starttijden afwijken.

· Het inschrijfgeld bij voorinschrijving van individuele deelname gebeurt via een eenmalige incasso.

· Inschrijfgelden bij na-inschrijving dienen ter plaatse contant te worden afgerekend.

· De organisatie van de AVD cross/Dwingelderveldloop is op geen enkele manier aansprakelijk voor het zoekraken van kleding en andere persoonlijke eigendommen.

Wedstrijd- en recreatieloopreglement

Artikel 1:
De AVD cross wordt gehouden onder auspiciën van de Atletiekunie.
Deelnemers aan de AVD cross dienen lid te zijn van de Atletiekunie.
Dit geldt NIET voor deelnemers aan de Dwingelderveldloop.

Artikel 2:
De deelnemers zijn verplicht om alle aanwijzingen van organisatie op te volgen.

Artikel 3:
De deelnemers zijn verplicht om minimaal vijf minuten voor de start van de AVD cross in het startgebied aanwezig te zijn.

Artikel 4:
De tijden van de deelnemers worden bepaald aan de hand van met de hand geklokte tijden. De volgorde van binnenkomst is bepalend voor de prijsuitreiking. Zulks ter beoordeling aan wedstrijdleiding en jury.

Artikel 5:
De organisatie wijst elke verantwoording van de hand in geval van ziekten of ongevallen overkomen aan deelnemers. Ook geldt dit voor vermissing van goederen van deelnemers en begeleiders.

Artikel 6:
De deelnemers dienen zich aan het door de organisatie aangegeven parcours te houden op straffe van diskwalificatie.

Artikel 7:
Het is verplicht het startnummer ongevouwen op de borst te dragen. Bij niet opvolgen kan tot diskwalificatie worden overgegaan.

Artikel 8:
De AVD cross kan mogelijk door de televisie worden uitgezonden. Elke deelnemer gaat akkoord met het eventueel op de televisie in beeld brengen van zijn/haar portret. Deelnemers gaan voorts akkoord met het mogelijk gebruik van hun beeltenis in druk, op foto, film, video e.d. voor promotionele doeleinden van de AVD cross zonder daarvoor vergoeding te claimen.

Artikel 9:
De organisatie accepteert geen verantwoordelijkheid wanneer het evenement door overmacht afgelast zou moeten worden.

Artikel 10:
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de organisatie.